Caiques 1060x350

 Ringen Bestellen

 

Ringenbestelling bij de NBvV vanaf 1 april 2022

Elk lid kan inloggen op een speciale website voor de ringenbestelling. Deze website bereikt u via https://ringennbvv.nl/ of via de link “ringen bestellen” die op de website van de NBvV staat.

De 1e keer worden van u een aantal gegevens gevraagd: uw kweeknummer en afdelingscode, uw adresgegevens, uw mailadres en u word gevraagd een wachtwoord op te geven. Deze gegevens worden door de NBvV versleuteld opgeslagen en zijn ook voor ons niet te herleiden en dus ook niet op te vragen. Bent u later uw wachtwoord kwijt dan zult u even een nieuw aan moeten maken.

Na het invoeren van deze gegevens kunt direct bestellen. U kunt een keuze maken tussen “gewone” ringen en ringen voor beschermde soorten (of beide in één order bestellen). U kunt in een invulbaar gedeelte van de website uw bestelling plaatsen en deze omgeving is in feite een vereenvoudigde versie van het oude vertrouwde formulier. Het wijst zich vanzelf en bij een eventuele fout krijgt u een melding. 

Na het invullen van uw bestelling kunt u deze afronden door via Ideal het verschuldigde bedrag te betalen en is uw bestelling afgerond. U ontvangt daarvan op het opgegeven E-mailadres een bevestiging, de factuur kunt u downloaden op de website.

Nadat wij uw bestelling hebben ontvangen laten we de ringen produceren. U ontvangt ze na ongeveer 1 maand op het door u opgegeven adres. Bij verzending sturen we wederom een bevestigings-mail, waarmee u de bezorging kunt volgen.

Denkt u er daarbij wel aan dat alle ringen die voor het volgend voorjaar worden besteld in verband met de internationale afspraken niet eerder geleverd mogen worden dan op 1 oktober. Alle bestellingen die wij vόόr 1 september hebben ontvangen zullen dus niet eerder dan op die datum verzonden worden.

Omdat ook t.b.v. de ringen voor beschermde soorten sprake is van een unieke en individuele aanvraag komt ook dit formulier (en het toezenden ervan naar het bondsbureau) te vervallen. Ter informatie: de overheid verplicht u hierbij uw BSN-nummer op te geven.

In verband met de versnelde levering zullen de bestelrondes dus vervallen. Heeft u toch sneller uw ringen nodig, dan blijft de mogelijkheid om spoedbestellingen te plaatsen. Deze zullen we binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling uitleveren eerder is niet mogelijk. Voorkom echter de hoge kosten van spoedbestellingen en bestel gewoon uw ringen op tijd. Spoed en gewone bestellingen kunt u niet in één order plaatsen.

Tenslotte beschikt u niet over internet of is een en ander toch te lastig voor u, dan bestaat altijd nog de mogelijkheid om u hierbij te laten ondersteunen door de ringencommissaris van uw vereniging.

Hierbij nog een extra handleiding Ringen bestellen door de NBvV.

Voor vragen en bestellingen kunt u kontact opnemen met de Ringencommissaris W moerdijk Tel:  06 28 31 81 46

of E-mail naar:  E mail Ringencommisaris

Footer 1