Lidmaatschap opzeggen 1060x350

Lidmaatschap van vogelvereniging Zanglust opzeggen

Het lidmaatschap van Vogelvereniging Zanglust kan op ieder moment beeindigt worden, maar moet vόόr 31 december gebeuren. 

Bent u te laat dan bent u in principe het daaropvolgende jaar nog lid van Zanglust.

Er volgt echter geen premierestitutie.

De secretaris zal dit ook aan de afdeling ledenmutaties bij de NBvV aanmelden.

Voor de NBvV geldt het volgende: Afdelingsleden kunnen, indien gewenst, hun jaarlidmaatschap beëindigen middels opzegging bij de vereniging waar zij lid zijn. 

De afdeling kan ledenmutaties per kwartaal bij de bond doorvoeren.

Achteraf muteren door de secretaris is niet meer mogelijk, immers men moet leden vooraf de gelegenheid geven om hun lidmaatschap al dan niet voor te zetten.

Dit houdt dus ook in dat de afdelingssecretaris zijn mutaties voor de 1e dag van het nieuwe kwartaal aan de bond moet doorgeven.

Bent u te laat, dan is de persoon in kwestie in administratieve zin nog lid tot het volgende kwartaal. Uitzondering sterfgevallen e.d.

Vul het onderstaande formulier in en druk op verzenden er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Footer 1